Whangarei
6 Quayside, Town Basin
Whangarei
Mokaba Cafe
14 Quayside, Town basin
Whangarei
Riverside Cafe
Shop 6 – 45 Quay Street
Whangarei
Serenity Cafe
31 Quayside
Whangarei
The Quay Kitchen
Shop 3, Town Basin Quayside
Whangarei
NZ Fudge Farm
6 Rust Ave
Whangarei
Deluca
8 Quayside
Whangarei
No. 8 Restaurant
Shop 6, 58 Bank Street
Whangarei
Twist Cafe
67 Walton Street
Whangarei
Walton Street Cafe
88 Bank St
Whangarei
Nectar Cafe
4 Water St
Whangarei
Salt Cafe
Corner Water St and Central Ave
Whangarei
Palmers Botannix Café
1 2