Whangarei
6 Quayside, Town Basin
Whangarei
Mokaba Cafe
14 Quayside, Town basin
Whangarei
Riverside Cafe
Shop 6 – 45 Quay Street
Whangarei
Serenity Cafe
31 Quayside
Whangarei
The Quay Kitchen
Shop 3, Town Basin Quayside
Whangarei
NZ Fudge Farm
6 Rust Ave
Whangarei
Deluca